Opleiding

Opleiding

Wij vinden het noodzakelijk dat de kwaliteit van zorg in de eerste lijn op urogynaecologisch gebied versterkt moet worden. In december 2005 is de tweejarige NHG-kaderopleiding urogynaecologie van start gegaan, nadat in oktober 2005 de LHV en NHG een College voor Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden (CHBB) hadden ingesteld. Dit college houdt een register bij met specifi eke registratie-eisen voor huisartsen met deskundigheden. Een huisarts die de kaderopleiding urogynaecologie heeft gevolgd, is meer dan gemiddeld deskundig vergeleken met collega-huisartsen op het urogenitale gebied. Het is haar/ zijn taak om de kwaliteit van urogynaecologische zorg in de eerste lijn te verbeteren en om de samenwerking met andere hulpverleners in de eerste en tweede lijn te bevorderen. Een meer dan gemiddelde expertise en interesse is noodzakelijk om in die samenwerking de huisartsenzorg goed te vertegenwoordigen. Dit betekent het adviseren van collega-huisartsen (consultatiefunctie) ter verbetering van deze zorg en het ontwikkelen, adviseren en geven van onderwijs aan collegae op het deelgebied van de urogynaecologie. De kaderhuisarts is in staat om op systematische wijze aspecten te herkennen waar de urogynaecologische zorg in de eerste lijn verbeterd kan worden in de eigen praktijk en die van collegae, en kan kwaliteitsprojecten initiƫren, begeleiden en uitvoeren. Ook het opzetten en onderhouden van lokale en regionale samenwerkingsverbanden is een belangrijk werkveld, net als het in samenwerking met andere hulpverleners implementeren van bestaande werkafspraken in de praktijk. Tot slot levert de kaderhuisarts een bijdrage aan landelijke standaarden, werkgroepen en nascholingen over urogynaecologie in de eerste lijn.

Er is veel discussie over de functie en plaats van de kaderhuisarts. Wij denken dat de kaderhuisarts in de eerste lijn thuishoort en daar een unieke functie heeft . De kaderhuisarts is immers in staat om specifieke deskundigheid te vertalen naar en te implementeren in een generalistische eerstelijnsgeneeskunde. Er wordt steeds meer verwacht van de huisartsenzorg en dat maakt het moeilijk de kwaliteit van de basiszorg op alle gebieden te leveren. De kaderhuisarts kan de competenties van huisartsen verbeteren via laagdrempelige consultatie en educatie op specifieke zorgterreinen. Voor een goede en betaalbare zorg in de eerste lijn is deze functie van een kaderhuisarts onmisbaar.

Kaderopleiding 2020-2022