Nieuws

Ballerine® koperspiraal

Ballerine® koperspiraal

https://www.ge-bu.nl/artikel/ballerine-koperspiraal

Frans M. Helmerhorst, Peter H.Th.J. Slee, Marielle A.E. Nieuwhof
Nr 11-12|2020 (54)|Nieuw|08-12-2020


De ‘intrauterine ball’ Ballerine®, een spiraal voor anticonceptie met koperballetjes (koperoppervlak 300 mm2), heeft geen bewezen meerwaarde ten opzichte van de eerstekeuze koperspiralen zoals T-vormige en hoefijzervormige koperspiralen (koperoppervlak > 300 mm2). De leverancier claimt betrouwbaarheid en veiligheid, maar kan deze bewering niet onderbouwen. De gegevens uit het technische dossier dat is ingeleverd bij de Notified Body, zijn niet in te zien door zorgverleners en patiënten. De producent heeft pre- en post-marketing voldoende gelegenheid gehad om effectiviteit en bijwerkingen aan te tonen in gerandomiseerd onderzoek. Echter in het gepubliceerde onderzoek werd voor de gegevensverzameling gebruik gemaakt van enquêtes, een methode die onvoldoende betrouwbare resultaten oplevert. Omdat de spiraal daarnaast relatief duur is en er geen aangetoonde meerwaarde is ten opzichte van de bestaande spiralen, krijgt Ballerine van het Ge-Bu een negatieve ‘pil’waardering.

Pilwaardering

Pilwaardering: – onvoldoende


Ge-Bu Plaatsbepaling

  • Er zijn onvoldoende gegevens beschikbaar om een goede vergelijking te kunnen maken met de huidige eerstekeuze koperspiralen.
  • Er zijn onvoldoende betrouwbare gegevens over het aantal zwangerschappen dat ontstaat tijdens het dragen van Ballerine, en er zijn aanwijzingen dat onder meer expulsie niet minder vaak voorkomt dan spiralen met een T- of hoefijzervormig frame.
  • Op grond van de op dit moment beschikbare onderzoeken heeft Ballerine geen aantoonbare voordelen ten opzichte van de bestaande koperspiralen, waar veel ervaring mee is opgebouwd.
Recensie boek Urogynaecologie

Recensie boek Urogynaecologie

Home
urogynaecologieboek

Door Anne Loohuis
Gepubliceerd 2 juni 2020

Met dit boek willen de auteurs de huisarts ondersteunen in het bieden van deskundige eerstelijns urogynaecologische zorg en het verbreden van de kijk op dit vakgebied. Daarin zijn zij absoluut geslaagd.

Het boek begint bij de basis van de urogynaecologie zoals epidemiologie, embryologie, en lichamelijk en aanvullend onderzoek. Vervolgens gaat het dieper in op specifieke klachten en ziektebeelden zoals subfertiliteit, plasproblemen bij kinderen en seksueel overdraagbare aandoeningen. Tot slot volgen actuele aandachtsgebieden zoals preventie van HPV-infectie, genderdiscongruentie en genitale traumata. De indeling van het boek is overzichtelijk, de hoofdstukken zijn niet te lang en niet te kort. Heldere illustraties en afbeeldingen ondersteunen de informatie. Een groot aantal urogynaecologisch opgeleide huisartsen en bij de eerste lijn betrokken specialisten schreven mee aan dit boek.

Als toekomstig huisarts voel ik me behoorlijk bekwaam om een patiënt goede, urogynaecologische, eerstelijnszorg te bieden nadat ik me heb verdiept in de relevante richtlijnen. Wat dit boek extra biedt, is een breder perspectief. Het boek is gebaseerd op de relevante richtlijnen en vult deze aan met achtergronden die in de spreekkamer het differentieel diagnostisch denken, het onderzoek en de beleidsvoering ondersteunen. Zo
zijn de anatomie, embryologie, fysiologie en epidemiologie direct toepasbaar. Door het gehele boek belichten de auteurs culturele verschillen die het consult kunnen beïnvloeden en geven daarbij tips voor communicatie met patiënten. Bovendien is er aandacht voor actuele ontwikkelingen in de wetenschap. De informatie die ik na het lezen van de richtlijn anders nog even in verschillende bronnen zou opzoeken ter voorbereiding op het consult, staat nu overzichtelijk gebundeld in dit boek. Een kritische noot is wel dat een deel daarvan een beknopte herhaling is van de richtlijn. Dat maakt dat het boek, bij vernieuwing van een richtlijn, wat kan gaan achterlopen op de actuele aanbevelingen.

Dit heldere boek omvat alle facetten van een urogynaecologisch consult in de huisartsenpraktijk, zonder te verzanden in te veel achtergrondinformatie. Het boek kan de (toekomstige) huisarts absoluut ondersteunen in het bieden van deskundige urogynaecologische zorg.

Waardering: ●●●●●
Toine Lagro-Janssen, Doreth Teunissen (redactie) | Praktische Huisartsgeneeskunde Urogynaecologie | Houten: Bohn
Stafleu Van Loghum, 2019 | ISBN 9789036824088 | 601 pagina’s | € 69,95.

Nieuwe website ugynHAG

Nieuwe website ugynHAG

In onderling overleg heeft de kadergroep urogynaecologie besloten om een eigen website te vervaardigen. De oude website, welke te vinden is op https://ugynhag.nhg.org/ bleek lastig te onderhouden en al langere tijd niet meer actueel te zijn.

Op dit moment is de nieuwe website nog onder constructie, maar we hopen deze snel volledig operationeel te hebben, waarbij ook extra functionaliteiten worden toegevoegd.

Excuses voor het eventuele ongemak.