Medicamenteuze abortus is veilig, zelfs met online recepten via telemedicine

Medicamenteuze abortus is veilig, zelfs met online recepten via telemedicine

De toediening van mifepriston en misoprostol, die in de VS sinds 2021 mogelijk is via telegeneeskunde zonder bezoek aan de dokterspraktijk, is toegenomen volgens een onderzoek in Nature Medicine. Bewezen effectief en effectief in het dagelijks leven. Maar het zou binnenkort verboden kunnen worden.
De combinatie van mifepriston en misoprostol kan een zwangerschap beëindigen. Mifepriston blokkeert de effecten van progesteron op de baarmoeder, waardoor het niet in staat is een zwangerschap te ondersteunen. Het endometrium wordt afgestoten omdat aan het einde van de normale cyclus het embryo zijn steun verliest en vergaat. De prostaglandine mifepriston transporteert het endometrium en het embryo naar buiten door de baarmoederspieren samen te trekken. Medische nazorg is meestal niet nodig.

Telemedicine
De FDA heeft daarom de levering van de twee medicijnen voor telemedicine in 2021 goedgekeurd. Sindsdien kunnen vrouwen landelijk contact opnemen met artsen die de abortusmedicijnen na een videochat of na een consult via sms per post toesturen. Geschat wordt dat momenteel een tiende van alle abortussen via telemedicine wordt uitgevoerd.

Onvoldoende veilig en effectief
Er bestaat bezorgdheid dat deze vorm van counseling niet voldoende is om een veilige en effectieve abortus te bewerkstelligen. De CHAT-studie (“California Home Abortion by Telehealth”) heeft daarom tussen april 2021 en januari 2022, dus tijdens de pandemie, contact opgenomen met 6.034 gebruikers. In totaal reageerden 4.613 (76%) op de vragenlijsten die op recept, de week erna (3 tot 7 dagen) en 4 weken later werden verzonden. Bij 27,7% gebeurde het voorschrijven synchroon na een videoconsult en bij 72,3% asynchroon na sms-contact.
Het uitblijven van een reactie van een kwart van de gebruikers had de resultaten kunnen vertekenen. In het ergste geval zouden vrouwen met een ernstige complicatie zich niet meer melden. Het is echter ook mogelijk dat vrouwen die slechte ervaringen hadden een hogere motivatie hadden om deze in het onderzoek te delen.

Volledig medicamentueze abortus
Uiteindelijk komen de resultaten grotendeels overeen met de klinische onderzoeken die de FDA vermeldt in de voorschrijfinformatie en die zijn uitgevoerd bij vrouwen die medisch zijn beoordeeld na behandeling met mifepriston/misoprostol. Volgens de Amerikaanse onderzoeken onderging 97,4% van de zwangere vrouwen en volgens onderzoeken uit andere landen 96,2% van de zwangere vrouwen een volledige medische abortus. Bij respectievelijk 2,6% en 3,8% van de vrouwen was na de behandeling chirurgisch ingrijpen noodzakelijk, bijvoorbeeld vanwege ernstige bloedingen of onvolledige verwijdering van het endometrium. Een voortzetting van de zwangerschap werd later bij respectievelijk 0,7% en 0,9% van de vrouwen gevonden.

CHAT
Het CHAT-onderzoek komt nu tot vergelijkbare resultaten. Zoals Ushma Upadhyay van de Universiteit van Californië in San Francisco en collega’s melden, was de behandeling succesvol bij 97,7% van de zwangere vrouwen (95% betrouwbaarheidsinterval 97,2% tot 98,1%), dat wil zeggen dat er geen daaropvolgende interventies nodig waren. Deze effectiviteit was vrijwel identiek in de synchrone groep na videocontact met 98,3% en in de asynchrone groep na sms-contact met 97,4%. Van de 2,3% van de vrouwen die geen onmiddellijke abortus ondergingen, werd 0,56% opnieuw behandeld met mifepriston en misoprostol of andere uterotone medicijnen om de abortus te voltooien. 1,4% vereiste aspiratie of een andere invasieve procedure, 0,16% werd behandeld voor een buitenbaarmoederlijke zwangerschap en 0,94% had een bevestigde of vermoedelijke voortzetting van de zwangerschap. In totaal hadden zes vrouwen (0,16%) een buitenbaarmoederlijke zwangerschap: bij drie patiënten werd deze behandeld met methotrexaat, bij twee patiënten was de behandeling onbekend en bij één patiënt werd de eileider operatief verwijderd (salpingectomie). Vijftien vrouwen (0,25%) ondervonden een ernstige bijwerking: tien vrouwen werden in het ziekenhuis opgenomen, zes vrouwen hadden een bloedtransfusie nodig en twee werden behandeld voor een infectie.

Wetenschappelijke publicatie
Effectiveness and safety of telehealth medication abortion in the USA
https://doi.org/10.1038/s41591-024-02834-w

Comments are closed.