Dossier Urologie en Gynaecologie

Dossier Urologie en Gynaecologie

Huisartsen spelen een belangrijke rol in de urologische en gynaecologische zorg voor patiënten met vragen en problemen op dit gebied.

Toch zijn problemen op dit gebied niet altijd even gemakkelijk voor de individuele, all round huisarts.

Medisch-technische en farmacotherapeutische mogelijkheden ontwikkelen zich snel. Niet iedere huisarts kan deze ontwikkelingen volgen of op zijn merites beoordelen. Voorbeelden zijn oa. de toegenomen diagnostische mogelijkheden om een SOA vast te stellen, medicamenteuze therapie bij mictieklachten (inclusief incontinentie) en nieuwe vormen van anticonceptie.

Een aantal aandoeningen wordt door de huisarts te weinig gezien of het ontbreekt de huisarts aan voldoende inzicht of ervaring om problematiek op hun waarde te schatten. Klinische stages in de gynaecologie en verloskunde zijn ingekort. Stages in de urologie zijn zeer beperkt van opzet. Dit schept een behoefte om deskundige huisartsen te kunnen consulteren.

De farmaceutische industrie en de media opereren steeds directer naar de consument/patiënt (bijvoorbeeld met campagnes als de prostaatklachtenlijn en de overgangsweek), meestal met het promoten van een bepaalde (medicamenteuze) behandeling.

Sekse-specifieke aandoeningen zoals die op het terrein van de urogynaecologie, leveren nogal eens onvrede op over de behandeling door huisartsen (als uiting daarvan ontstonden vrouwengezondheidscentra en vrouwenzelfhulpgroepen). Het perspectief van patiënten zal maatschappelijk gezien een belangrijke rol gaan spelen in de beoordeling van kwaliteit van zorg.

Het verdwijnen van de Rutgershuizen levert een extra vraag naar zorg en deskundigheid op het gebied van anticonceptie en seksuele problematiek.

Er is een tekort aan huisartsdeskundigen uro- en gynaecologie voor de huisartsopleiding en de nascholingen. Daardoor wordt nascholing gegeven vanuit het perspectief van de specialist (gynaecoloog,uroloog) met onvoldoende huisartsgeneeskundige inbreng.

Het NHG maakt een breed palet aan producten voor de ondersteuning van het werk van de huisartsen en POH. Een overzicht met betrekking tot het thema urologie en gynaecologie treft u hieronder aan. Daarnaast bestaat er in Nederland een expertgroep Uro-gynaecologie (huisartsen met een bijzondere interesse en specifieke deskundigheid op het gebied van veel voorkomende urologische en gynaecologische klachten) die u kunnen ondersteunen bij uw dagelijks werk. Publieks- en patiënteninformatie is te vinden op Thuisarts.nl.

Thema’s

 • Menstruatieklachten
 • Vulvo-vaginale klachten
 • Urine-incontinentie
 • Urineweginfecties
 • Mictieklachten
 • Prostaatkanker
 • Prolaps en andere bekkenbodemproblematiek
 • Overgangsklachten
 • Anticonceptie
 • SOA en PID
 • Preconceptioneel advies
 • Cervixpathologie
 • Seksuologische problemen die met bovenstaande onderwerpen samenhangen
 • Sekse- specifieke aspecten die met bovenstaande onderwerpen samenhangen

NHG-standaarden

 • Fluor vaginalis
 • Anticonceptie
 • Urineweginfecties
 • Urine-incontinentie
 • Het SOA consult
 • Menopauze
 • Mictieklachten bij mannen
 • Erectiele dysfunctie
 • Vaginaal bloedverlies
 • Lichen Sclerosis

Scholingsmogelijkheden

Huisartsen en huisartsen in opleiding

Doktersassistenten, praktijkondersteuners en verloskundigen

Studenten geneeskunde

 • De overgang
 • SOA workshop
 • Anticonceptie, de menopauze en amenorroe (meerdaagsecursus)
 • Seksuologie (erectiele dysfunktie)
 • Urine incontinentie en prolaps met demonstratie pessarium aanmeten
 • Urine-incontinentie, wat kan de 1e lijn
 • PCO
 • Vaginaal bloedverlies
 • Vulvadynie
 • LUTS
 • Endometriose
 • Bij welke klachten denkt u aan de bekkenbodem
 • FTO: Urineweginfecties
 • FTO: De Overgang,  Urineweginfecties en Mictieklachten bij mannen
 • FTO: Cyclus stoornis 
 • Urineweginfecties
 • Het maken van uitstrijkjes
 • Fluor diagnostiek
 • Overgang
 • Urine-incontinentie
 • Anticonceptie
 • Vaardigheden IUD
 • anticonceptie
 • soa
 • menstruatiestoornissen
 • zwangerschap