Chemische brandwonden na gebruik van vaginale vernauwingsstaaf

Chemische brandwonden na gebruik van vaginale vernauwingsstaaf

Een onbekende bijwerking van een populair buitenlands product

Samenvatting

Achtergrond

Het gebruik van een vagina-vernauwingsstaaf (‘vaginal tightening stick’) lijkt populair onder vrouwen en is gemakkelijk online te bestellen. Deze staaf zou moeten zorgen voor een strakkere vagina en afname van fluorklachten.

Casus

Een 40-jarige patiënte wordt gezien met ernstige chemische brandwonden in de vagina ten gevolge van verkeerd gebruik van een vernauwingsstaaf. Na multidisciplinair overleg werd besloten tot spoelen, operatief débridement en achterlaten van tampons met estriol-crème, waarmee volledig herstel werd bereikt.

Conclusie

Het gebruik van vaginale staven is relatief onbekend, maar de gevolgen kunnen groot zijn. Kennis erover draagt bij aan een snellere en betere behandeling van de complicaties. De kennis hierover kan worden bevorderd door een melding te doen bij Bijwerkingencentrum Lareb.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D6102

https://www.ntvg.nl/artikelen/chemische-brandwonden-na-gebruik-van-vaginale-vernauwingsstaaf

Comments are closed.