Scholing Huiselijk en seksueel geweld 2023

Scholing Huiselijk en seksueel geweld 2023

Wanneer

07/03/2023 - 13/06/2023    
09:00 - 12:30

Waar

UMC St Radboud
Geert Grooteplein 21, Nijmegen, 6500 HB
Kaart niet beschikbaar

Het Centrum Seksueel Geweld Gelderland Zuid en Midden organiseert in samenwerking met de Radboudumc Health Academy ook in 2022 een scholing over Huiselijk en seksueel geweld.

Seksueel en familiaal geweld (acuut/structureel) komen vaak voor met gevolgen voor de gezondheid. Deze scholing leert u te signaleren, het geweld bespreekbaar te maken en een slachtoffer respectvol te benaderen. Deskundige zorg kunnen leveren is voor alle betrokken hulpverleners van groot belang.


Seksueel geweld


In vier (ochtend) bijeenkomsten leert de cursist:

 • De grootte kennen van de impact (medisch en psychosociaal) van seksueel en partner geweld (acuut en structureel) op het slachtoffer van jong tot oud.
 • Het herkennen van sleutel kenmerken van seksueel en partner geweld.
 • Het bespreekbaar maken van seksueel en partner geweld.
 • Welke acute medische zorg, inclusief preventie en behandeling van SOA, psychologische zorg en forensisch medisch onderzoek aan slachtoffers geboden kan worden.

Er zijn 4 bijeenkomsten waarin 8 modules aan bod komen:

 • communicatievaardigheden
 • prevalentiecijfers en achtergondkenmerken van (seksueel) geweld
 • risicofactoren
 • psychosociale en medische gevolgen
 • juridische en forensisch medische aspecten
 • veiligheidsaspecten
 • organisatie CSG en werkwijze
 • behandeling/beleid van trauma’s en PTSS

Data:
7 maart 2023
11 april 2023
9 mei 2023
13 juni 2023

Tijden:
9:00 tot 12:30 uur

De data en thema’s vindt u ook op www.radboudumc.nl/huiselijkgeweld

De cursus bestaat uit 4 dagdelen.
Er kunnen maximaal 25 personen deelnemen aan de cursus.
De kosten voor de gehele cursus bedragen €495,-


Voorgaande scholingen zijn door de deelnemers gewaardeerd met een 8,5.

Ervaringen deelnemers:

“Goede informatie die voor mij goed toepasbaar was. Nieuwe inzichten opgedaan om toe te passen en uit te dragen binnen mijn organisatie.”

“Een hele leerzame, zinvolle nascholing. Tijd is precies goed ingedeeld ook voor je eigen spanningsboog. Flinke afwisseling van theorie en casuïstiek. We zijn top verzorgd en begeleid.
Ik heb weer veel zinvolle dingen gehoord en hoop dat ook uit te kunnen dragen in mijn werk.”

“Blijf casuïstiek erin houden en ook het multidisciplinair door verschillende werkvelden was heel leerzaam. “

“Aanrader voor iedereen! Ook door multidisciplinaire aanpak inzicht gevend richting alle betrokken partijen.”

“Door in het begin richting te geven gaf dit structuur en rust om vragen te stellen en verdieping te zoeken. Ik ging daardoor “verder” denken en zaken combineren.”


Inschrijven


Accreditatie
Accreditatie wordt verleend door ABAN, V&VN en POH GGZ

Voor wie?
Deze cursus is bedoeld voor artsen en aios (inclusief forensisch artsen, huisartsen, SEH-artsen, gynaecologen, kinderartsen, GGD-artsen/jeugdartsen), verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, (zeden)politie, praktijkondersteuners, maatschappelijk werkers, medisch psychologen, physician assistants en anderen betrokken bij dit onderwerp.