Scholing Huiselijk en seksueel geweld 2022

Scholing Huiselijk en seksueel geweld 2022

Wanneer

08/03/2022 - 14/06/2022    
00:00
Het Centrum Seksueel Geweld Gelderland Zuid en Midden organiseert in samenwerking met de Radboudumc Health Academy ook in 2022 een scholing over Huiselijk en seksueel geweld.

Seksueel en familiaal geweld (acuut/structureel) komen vaak voor met gevolgen voor de gezondheid. Deze scholing leert u te signaleren, het geweld bespreekbaar te maken en een slachtoffer respectvol te benaderen. Deskundige zorg kunnen leveren is voor alle betrokken hulpverleners van groot belang.

 

In vier (ochtend) bijeenkomsten leert de cursist:

 • De grootte kennen van de impact (medisch en psychosociaal) van seksueel en partner geweld (acuut en structureel) op het slachtoffer van jong tot oud.
 • Het herkennen van sleutel kenmerken van seksueel en partner geweld.
 • Het bespreekbaar maken van seksueel en partner geweld.
 • Welke acute medische zorg, inclusief preventie en behandeling van SOA, psychologische zorg en forensisch medisch onderzoek aan slachtoffers geboden kan worden.

Er zijn 4 bijeenkomsten waarin 8 modules aan bod komen:

 • communicatievaardigheden
 • prevalentiecijfers en achtergondkenmerken van (seksueel) geweld
 • risicofactoren
 • psychosociale en medische gevolgen
 • juridische en forensisch medische¬†aspecten
 • veiligheidsaspecten
 • organisatie CSG en werkwijze
 • behandeling/beleid van trauma’s en PTSS

Data:
8 maart 2022
12 april 2022
10 mei 2022
14 juni 2022

Tijden:
9:00 tot 12:30 uur

De data en thema’s vindt u ook op www.radboudumc.nl/huiselijkgeweld

De cursus bestaat uit 4 dagdelen.
Er kunnen maximaal 25 personen deelnemen aan de cursus.
De kosten voor de gehele cursus bedragen ‚ā¨495,-