Endometriose: verborgen leed in het vizier van de huisarts krijgen – webinar

Endometriose: verborgen leed in het vizier van de huisarts krijgen – webinar

Wanneer

01/06/2022    
19:00 - 21:15

endometriose-stichting-logo

Achtergrond

Endometriose komt voor bij 6 tot 10% van de vrouwen in de vruchtbare leeftijd. Echter, de prevalentie van endometriose loopt op tot 50% bij vrouwen die zich presenteren met buikpijnklachten en met onvruchtbaarheid. Wereldwijd betreft het ruim 176 miljoen vrouwen die aan endometriose lijden. In Nederland komt dit overeen met ongeveer 400.000 vrouwen die endometriose hebben. Dat endometriose een maatschappelijke impact heeft blijkt ook uit een hoge economische last van endometriose waarbij ziekteverzuim en productiviteitsverlies een groot aandeel hebben naast de direct medisch gerelateerde kosten. Dit heeft recent ertoe geleid dat President Macron in Frankrijk substantiële subsidies beschikbaar heeft gesteld om awareness voor endometriose te verhogen. De weg die een endometriose patiënte aflegt tot de diagnose duidelijk is kan lang zijn: Nederlands onderzoek toonde aan dat de gemiddelde duur van het begin van de klachten tot het stellen van de diagnose 7.4 jaar bedraagt. Veertig procent van deze delay loopt de patiënte op in de eerste lijn. Daarom is meer awareness voor endometriose nodig onder huisartsen en is bijscholing nodig om vroegtijdige herkenning te realiseren Deze bijscholing is tot stand gekomen met steun vanuit de Endometriose Stichting en in samenwerking tussen de afdeling Huisartsgeneeskunde Amsterdam UMC (Locatie VUmc) en het Endometriose Centrum van het Amsterdam UMC. Het doel van deze eerste Nederlandse online bijscholing voor huisartsen is om de achtergronden, diagnostiek en behandeling van endometriose in de eerste maar ook tweede/ derde lijn inzichtelijk te maken.

Webinar programma:

Moderatoren: prof. dr. V. Mijatovic (gynaecoloog) & em. Prof. dr. Henk de Vries (huisarts)

Presentaties van te voren opgenomen in Powerpoint

DEEL 1

– Stellingen/ poll: waar staat de huisarts tav endometriose ?

– Prof. dr. V. Mijatovic (gynaecoloog): 1. Epidemiologie en pathogenese van endometriose, 2. Organisatie van endometriose zorg in Nederland. (15 min)

– Dr. Moniek van der Zande (gynaecoloog): Diagnostic delay & endometriose: hoe ontstaat deze ? (15 min)

– Drs. Judith Dekker ((kinder) gynaecoloog): Adolescenten & endometriose: net even anders ?

Discussie: 10 minuten

PAUZE 15 min

DEEL 2

– Mariel den Engelsman (GZ psycholoog & auteur van het boek “het gaat wel weer over”): Endometriose: het perspectief van een patiente.

– Drs. Renee Weersma & drs. Ingrid Elfering (kaderhuisartsen urogynaecologie): Ingangsklachten en behandeling van endometriose in de eerste lijn. (15 min)

– Dr. Robert de Leeuw (gynaecoloog): ICT ontwikkelingen om patient en dokter te ondersteunen bij de diagnose endometriose

– Prof. dr. Velja Mijatovic: endometriose, verwijzing en hoe nu verder ?

Discussie 10 minuten

Wrap-up met formuleren van leerpunten

Leerdoelen:

– Achtergronden en diagnostiek van endometriose in de eerste lijn

– Behandeling van endometriose in de eerste lijn

– Kennis over organisatie van regionaal netwerk endometriose

 

Sprekers & affiliaties:

Prof. dr. Velja Mijatovic: gynaecoloog, Hoofd Endometriose Centrum Amsterdam UMC, Amsterdam

Prof. dr. Henk de Vries: em. hoogleraar huisartsgeneeskunde, afdeling huisartsgeneeskunde Amsterdam UMC, locatie VUmc, Amsterdam

Drs. Renee Weersma: Kaderarts urogynaecologie, huisartsenpraktijk Kennemerveen, Haarlem

Drs. Ingrid Elfering: kaderarts urogynaecologie, Gezondheidscentrum Haveneiland, Amsterdam

Dr. Moniek van der Zande: gynaecoloog, Medisch Centrum Haaglanden, Den Haag

Drs. Judith Dekker: (kinder) gynaecoloog, Endometriose Centrum Amsterdam UMC, Amsterdam

Drs. Mariel de Engelsman: GZ psycholoog, Bravis Ziekenhuis & auteur ‘Het gaat wel weer over’, uitgeverij Brooklyn

Dr. Robert de Leeuw: gynaecoloog, Endometriose Centrum Amsterdam UMC, Amsterdam

Organisatie:

Afdeling Huisartsgeneeskunde Amsterdam UMC (Locatie VUmc)
Endometriose Centrum 
Amsterdam UMC

Programmacie:

Prof. dr. Henk de Vries, voorzitter

Prof.dr. Velja Mijatovic, gynaecoloog

Drs. Renee Weersma, kaderarts urogynaecologie

Drs. Ingrid Elfering, kaderarts urogynaecologie

Accreditatie: aangevraagd

Bereik: huisartsen & kaderhuisartsen urogynaecologie

Duur: 2 uur exclusief pauze van 15 minuten

Medium: webinar via ZOOM (FMS account)

Funding: Educational grant van de Endometriose Stichting

Huisarts webinar